УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА

Міхновський Микола Іванович (1873-1924) Рудницький Степан Львович (1877-1937) Липинський В’ячеслав Казимирович (1882-1931) Донцов Дмитро Іванович (1883-1973) Коновалець Євген Михайлович (1891-1938) Вассиян Юліян Іванович (1894-1953) Маланюк Євген Филимонович (1897-1968) Штепа Павло (1897-1983) Сціборський Микола Орестович (1898-1941) Мартинець Володимир (1899-1960) Липа Юрій Іванович (1900-1944) Бандера Степан Андрійович (1909-1959) Ребет Лев Михайлович (1912-1957) Стецько Ярослав Семенович (1912-1986)

Міхновський Микола Іванович
Праці про М. Міхновського
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності Філяделфія: ТУСМ, 1960.- 136 с. Завантажити
2. Турченко Ф. Микола Міхновський. Життя і слово К.: Генеза, 2006.- 320 с. Завантажити
3. Зінкевич Р. Микола Міхновський та український військовий рух Військово-науковий вісник.- 2015.- Вип. 24.- С. 14-28. Завантажити
Праці М. Міхновського (різні видання)
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Самостійна Україна (з передмовою Ю.Колларда) Український патріот, 1948.- 32 с. Завантажити
2. Самостійна Україна (передрук з видання 1948 р.) Київ, 2012.- 22 с. Завантажити
3. Самостійна Україна та інші твори К.: Діокор, 2003.- 80 с. Завантажити

СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ
Праці С. Рудницького
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Початкова ґеоґрафія для народніх шкіл Київ‒Львів‒Відень: Вернигора, 1919.- 192 с. Завантажити
2. Галичина й нові держави Европи Львів‒Відень: Український прапор, 1921.- 30 с. ЗавантажитиЗавантажити
3. Економічні основи Галицької державности Львів‒Відень: Український прапор, 1921.- 25 с. Завантажити
4. Нафта Східної Галичини Відень: Український прапор, 1922.- 42 с. Завантажити
5. Основи землезнання України Прага, 1923.- 199 с. Завантажити
6. Українська справа зі становища політичної ґеоґрафії Берлін: Українське слово, 1923.- 282 с. Завантажити
7. До основ українського націоналізму Відень‒Прага: Український скиталець, 1923.- 163 с. Завантажити
8. Історія землезнання. Ч.1: Старі віки Київ‒Прага: Дзвін, 1925.- 135 с. Завантажити
9. Чому ми хочемо самостійної України? Львів: Світ, 1994.- 416 с. Завантажити

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ
Праці про В. Липинського
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Назарук О. В’ячеслав Липинський – відновитель державної ідеольоґії України Чікаго, 1926.- 31 с. Завантажити
2. Забаревський М. В’ячеслав Липинський та його думки про українську націю і державу 1-е вид.- Відень, 1925.- 51 с. Завантажити
2-е вид.- Ауґсбурґ, 1946.- 51 с. Завантажити
3. Босий В. В’ячеслав Липинський – ідеолог української трудової монархії Торонто, 1951.- 160 с. Завантажити
4. Гришко В., Базілевський М., Ковалів П. В’ячеслав Липинський і його творчість Нью-Йорк: Булава, 1961.- 86 с. Завантажити
5. Антонович М. В.Липинський і Д.Дорошенко (до наукової співпраці двох великих істориків) Український історик.-1982-83.- №75-77.- С. 5-18. Завантажити
6. Васькович Г. Дві концепції української політичної думки: Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов Нью-Йорк, 1990.- 204 с. Завантажити
7. Степанков В. Формування нової концепції української революції XVII ст. Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІ-ХVIII ст.- Вип. 1.- К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000.- С. 272-284. Завантажити
8. Комаров Р. Культурний героїзм у контексті української філософської традиції (концепції Д.Донцова та В.Липинського) Наукові записки НаУКМА.- 2005.- Т.37.- С. 83-86. Завантажити
9. Сабадуха В. Роздуми В.Липинського про національну ідею Проблеми історії України (факти, судження, пошуки): Міжвід. наук. зб.- 2005.- Вип.14.- С.147-164. Завантажити
10. Артюх В. Консервативна історіософія В’ячеслава Липинського Сумська старовина.- 2006.- №20.- С. 115-128. Завантажити
11. Патер І. Політична і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського: галицькі сюжети Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць Інститута українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ.- 2009.- Вип.18.- С. 457-471. Завантажити
12. Осташко Т. З історії діяльності В’ячеслава Липинського у 1914‒1918 рр. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр.: Зб. наук. ст. Інституту історії України НАНУ.- 2013.- Вип. 9.- С. 62-90. Завантажити
Праці В. Липинського
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Szlachta na Ukrainie (udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego dziejów) Kraków, 1909.- 88 s. Завантажити
2. Stanisław Michał Krzyczewski (z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickigo) Kraków, 1912.- 376 s. Завантажити
3. Z dziejów Ukrainy (księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego) Kijów‒Kraków, 1912.- 682 s. Завантажити
4. До селян та міщан українців римо-католицької віри лист від українців католиків з Київа Полтава, 1917.- 19 с. Завантажити
5. Україна на переломі 1657-1659: замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст. (передрук з видання 1920 р.) Нью-Йорк: Булава, 1954.- 304 с. Завантажити
6. Реліґія і церква в історії України Філаделфія, 1925.- 111 с. Завантажити
7. Реліґія і церква в історії України (передрук з львівського видання 1933 р.) Київ, 1993.- 128 с. Завантажити

ДМИТРО ДОНЦОВ
Праці про Д. Донцова
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Єндик Р. Дмитро Донцов – ідеолог українського націоналізму Мюнхен, 1955.- 176 с. Завантажити
2. Штепа П. Бібліографія творів Дмитра Донцова Віндзор, 1958.- 25 с. Завантажити
3. Сосновський М. Дмитро Донцов – політичний портрет Нью-Йорк–Торонто: НТШ, 1974.- 418 с. Завантажити
4. Васькович Г. Дві концепції української політичної думки: В’ячеслав Липинський – Дмитро Донцов Нью-Йорк, 1990.- 204 с. Завантажити
5. Сварник Г. Листи Леоніда Мосендза до Дмитра Донцова за 1931-1934 роки Записки НТШ.- Том 239.- Львів, 2000.- С. 479-541. Завантажити
6. Комаров Р. Культурний героїзм у контексті української філософської традиції (концепції Д.Донцова та В.Липинського) Наукові записки НаУКМА.- 2005.- Т.37.- С. 83-86. Завантажити
7. Квіт С. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет 2-е вид.- Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.- 192 с. Завантажити
8. Загребельний І. Націоналізм versus модерн: життя і творчість Дмитра Донцова в оптиці консервативної революції К.: В-во С.Пантюка, 2014.- 192 с. Завантажити
Головні праці Д. Донцова
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Підстави нашої політики 1‑е вид.- Відень, 1921.- 210 с. Завантажити
2-е вид.- Ню-Йорк: ООЧСУ, 1957.- 210 с. Завантажити
2. Націоналізм 1-е вид.- Львів: Нове життя, 1926.- 270 с. Завантажити
3-є вид.- Лондон–Торонто: УВС-ЛВУ, 1966.- 363 с. Завантажити
3. Дух нашої давнини 2-е вид.- Мюнхен–Монтреаль, 1951.- 341 с. Завантажити
Дух нашої давнини (передрук з видання 1951 р.) Дрогобич: Відродження, 1991.- 341 с. Завантажити
Публіцистичні праці Д. Донцова
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Сучасне політичне положення нації і наші завдання Львів, 1913.- 22 с. Завантажити
2. Поетка українського Рісорджімента (Леся Українка) Львів, 1922.- 35 с. Завантажити
3. Що таке інтернаціоналізм (передрук з львівського вид. 1927 р.) Самвидав.- 32 с. Завантажити
4. Кардинал Мерсіє. Оборонець народу 1-е вид.- Львів, 1935.- 68 с. Завантажити
5. Патріотизм і характер (передрук з видання 1936 р.) Самвидав.- 16 с. Завантажити
6. Де шукати наших історичних традицій 2‑е вид.- Львів, 1941.- 112 с. Завантажити
7. Хрест проти диявола Торонто, 1948.- 16 с. Завантажити
8. За який провід? Мюнхен, 1949.- 16 с. Завантажити
9. Демаскування шашель Мюнхен, 1949.- 32 с. Завантажити
10. Якою має бути література? Торонто, 1949.- 12 с. Завантажити
11. Заповіт Шевченка Лондон: СУМ, 1951.- 16 с. Завантажити
12. Правда прадідів великих Філаделфія: ООЧСУ, 1952.- 95 с. Завантажити
13. Туга за героїчним (ідеї та постаті літературної України) Лондон: СУМ, 1953.- 160 с. Завантажити
14. Поетка вогняних меж. Олена Теліга Торонто, 1953.- 95 с. Завантажити
15. Рік 1918. Київ Торонто: Гомін України, 1954.- 128 с. Завантажити
К.: Темпора, 2002.- 208 с. Завантажити
16. Похід Карла ХІІ на Україну Лондон, 1955.- 40 с. Завантажити
17. Росія чи Европа? Лондон, 1955.- 57 с. Завантажити
18. Московська отрута Торонто–Монтреаль: СВУ, 1955.- 292 с. Завантажити
19. За яку революцію? Торонто: ЛВУ, 1957.- 79 с. Завантажити
20. Від містики до політики Торонто: СВУ, 1957.- 61 с. Завантажити
21. Дві літератури нашої доби Торонто: Гомін України, 1958.- 296 с. Завантажити
22. Незримі скрижалі Кобзаря (містика лицарства запорозького) Торонто: Гомін України, 1961.- 230 с. ЗавантажитиЗавантажити
23. Дух Росії / Der Geist Russlands (пер. з нім.) München-Lochhausen: Schild-Verlag GmbH, 1961.- 96 S. Завантажити
24. Хрестом і мечем Торонто–Нью-Йорк–Лондон: ЛВУ-ООЧСУ-УВС, 1967.- 320 с. Завантажити
25. Історія розвитку української державної ідеї 2-е вид.- К.: Знання, 1991.- 48 с. Завантажити
26. Де шукати наших історичних традицій. К.: МАУП, 2005.- 568 с. Завантажити
Вибрані твори Д. Донцова у 10-ти томах
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Том 1: Політична аналітика 1912–1918 рр. Дрогобич–Львів: Відродження, 2011.- 326 с. Завантажити
2. Том 2: Культурологічна та історіософська есеїстика 1911–1939 рр. Дрогобич–Львів: Відродження, 2012.- 364 с. Завантажити

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ
Праці про Є. Коновальця
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Збірка пам’яти Євген Коновалець Париж, 1938.- 109 с. Завантажити
2. Збірка пам’яти Вождеві у перші роковини: Евген Коновалець 1938-1939 Саскатун, 1939.- 103 с. Завантажити
3. Кардаш Д. (Ольжич О.) Евген Коновалець Прага, 1941.- 22 с. Завантажити
4. Бойко Ю. Е. Коновалець та Осередньо-Східні землі Орлик.- 1947.- Ч. 5-6. Завантажити
5. Олесь О., Кандиба О. (Ольжич О.) Евген Коновалець: нарис про життя, чин і смерть великого українського патріота Український патріот, 1948.- 31 с. Завантажити
6. Мірчук П. Євген Коновалець (у 20 річчя смерти) Торонто: ЛВУ, 1958.- 107 с. Завантажити
7. Збірка пам’яти Євген Коновалець та його доба Мюнхен, 1974.- 1019 с. Завантажити
8. Сватко Я. Євген Коновалець – творець ОУН Львів: Галицька видавнича спілка, 2006.- 64 с. Завантажити
9. Ковальчук М. Біля витоків УВО: військово-політична діяльність Є.Коновальця у 1920-1921 рр. Український визвольний рух: Зб. наук. праць Інститута українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ.- 2006.- №7.- С. 5-78. Завантажити
10. Збірник наукових праць Життя та діяльність Євгена Коновальця Український визвольний рух: Зб. наук. праць Інститута українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ.- 2006.- №8.- С. 5-152. Завантажити
11. Ковальчук М. На чолі Січових стрільців (військово-політична діяльність Є. Коновальця в 1917-1921 рр.) Київ: Українська видавнича спілка, 2010.- 288 с. Завантажити
12. Збірник наукових праць До 120-ліття з дня народження Євгена Коновальця Український визвольний рух: Зб. наук. праць Інститута українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ.- 2011.- №16.- 319 с. Завантажити
Праці Є. Коновальця
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Причинки до історії української революції Прага, 1928.- 39 с. Завантажити

ЮЛІЯН ВАССИЯН
Праці про Ю. Вассияна
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Артюх В. Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам’ять Сумська старовина.- 2008.- №25.- С. 229-238. Завантажити
Праці Ю. Вассияна
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Історія і людина Тризуб.- 1948.- Ч. 5-6. Завантажити
2. Одиниця й суспільність: суспільно-філософічні нариси Торонто: Золоті ворота, 1957.- 90 с. Завантажити
3. Суспільно-філософічні нариси Чікаґо, 1958.- 92 с. Завантажити
4. До проблеми: матерія – дух Чікаґо, 1965.- 12 с. Завантажити
5. Твори. Том 1: Степовий сфінкс (суспільно-філософічні нариси) Торонто: Євшан-зілля, 1972.- 287 с. Завантажити
6. Твори. Том 2: Мистець із землі зроджений (Василь Стефаник) Торонто: Євшан-зілля, 1974.- 127 с. Завантажити

ЄВГЕН МАЛАНЮК
Праці про Є. Маланюка
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Збірник (за ред. О.Керч) Евген Маланюк: у 15-річчя з дня смерти Філядельфія: Америка, 1983.- 119 с. Завантажити
2. Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2001.- 264 с. Завантажити
3. Куценко Л. Євген Маланюк: дорогами втрат і сподівань Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2002.- 84 с. Завантажити
Праці Є. Маланюка
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Нариси з історії нашої культури Нью-Йорк, 1954.- 81 с. Завантажити
К.: Обереги, 1992.- 80 с. Завантажити
2. Малоросійство Нью-Йорк, 1959.- 31 с. Завантажити
К.: Український приорітет, 2015.- 48 с. Завантажити
3. Книга спостережень. Том 1 Торонто: Гомін України, 1962.- 527 с. Завантажити
Книга спостережень. Том 2 Торонто: Гомін України, 1966.- 480 с. Завантажити
Книга спостережень К.: Дніпро, 1997.- 430 с. Завантажити
4. До проблеми большевизму Большевизм і визвольна боротьба (збірка статей).- Мюнхен, 1957.- С.3-73. Завантажити
Причинки до суспільного мислення (збірка статей).- Ч.2.- 1991.- С.3-73. Завантажити

ПАВЛО ШТЕПА
Праці П. Штепи
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Чужинці про москалів Визвольний шлях.- 1957.- №1.- С.42-51. Завантажити
2. Бібліоґрафія творів Дмитра Донцова Віндзор, 1958.- 25 с. Завантажити
3. Знадібки до словника чужослів Торонто, 1967.- 165 с. Завантажити
4. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість Торонто, 1968.- Ч.1.- 345 с. Завантажити
Торонто, 1968.- Ч.2.- 362 с. Завантажити
Дрогобич–Львів: Відродження, 2003.- 410 с. ЗавантажитиЗавантажити
5. Мафія Торонто, 1971.- 335 с. Завантажити
6. Мафія і Україна Львів: ВПК “Глобус”, 2002.- 408 с. ЗавантажитиЗавантажити
7. Українець і москвин: дві протилежності (з післямовою С.Горлача “Син України Павло Штепа”) Дрогобич: Відродження, 2010.- 688 с. Завантажити

МИКОЛА СЦІБОРСЬКИЙ
Праці про М. Сціборського
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Вовк Ю. Проект Конституції української держави члена проводу ОУН М. Сціборського Вісник ХНУ внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22. Завантажити
2. Лозова О. Націократ – Микола Сціборський Львів: Сполом, 2010.- 128 с. Завантажити
Праці М. Сціборського
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. ОУН і селянство Прага, 1933.- 48 с. Завантажити
2. Сталінізм 1-е вид.- Прага, 1938.- 33 с. Завантажити
2-е вид.- Прага: Пробоєм, 1942.- 47 с. Завантажити
3. Нарис проєкту основних законів (конституції) Української Держави самвидав ЗавантажитиЗавантажити
4. Проблєми господарської власности На службі нації (альманах).- Париж.- 1938.- С.3-19. Завантажити
5. Земельне питання Париж, 1939.- 109 с. Завантажити
6. Україна в цифрах (статистична студія території, населення й народнього господарства) Вінніпеґ, 1940.- 44 с. Завантажити
7. Демократія Прага: Пробоєм, 1941.- 47 с. Завантажити

ВОЛОДИМИР МАРТИНЕЦЬ
Праці В. Мартинця
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. За зуби й пазурі нації Париж, 1937.- 173 с. Завантажити
2. За творчість і дух експансії На службі нації (альманах).- Париж.- 1938.- С.20-31. Завантажити
3. Bratz – німецький концентраційний табір (спогади в’язня) Штутґарт, 1946.- 120 с. Завантажити
4. Українське підпілля від УВО до ОУН: спогади та матеріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму Вінніпеґ, 1949.- 420 с. ЗавантажитиЗавантажити
5. Ідеологія організованого й т.зв. волевого націоналізму (аналітично-порівняльна студія) Вінніпеґ, 1954.- 200 с. Завантажити
6. На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Европі 2-е вид.- Нью-Йорк: Говерля, 1956.- 150 с. Завантажити
3-є вид.- Нью-Йорк: Говерля, 1978.- 150 с. Завантажити

ЮРІЙ ЛИПА
Праці про Ю. Липу
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Биковський Л. Апостол новітнього українства (Юрій Липа) Женева, 1946.- 8 с. Завантажити
2. Биковський Л. Публіцистика Юрія Липи Розбудова Держави.- 1955.- Ч.1-2. Завантажити
3. Биковський Л. Юрій Іванович Липа (1900-1944) Український історик.- 1965.- №1-2.- С. 49-55. Завантажити
4. Баган О. Юрій Липа: людина і мислитель Київ: КУН, 1994.- 40 с. Завантажити
5. Сварник Г. Юрій Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин Юрій Липа: Голос доби і приклад чину. Зб. наук. праць.- Львів, 2001.- С. 213-228. Завантажити
Праці Ю. Липи
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Українська раса Львів, 1936.- 13 с. Завантажити
2. Галичани над морем (Одеса 1917-1918) Літопис Червоної Калини.- 1936.- Ч.7-8. Завантажити
3. Українська жінка Жінка.- 1938.- №7-8 (квітень).- С. 2-4. Завантажити
4. Призначення України 2-е вид.- Нью-Йорк, 1953.- 307 с. Завантажити
5. Призначення України (передрук з видання 1953 р.; передмова В. Мороза) Львів: Просвіта, 1992.- 270 с. Завантажити
6. Розподіл Росії Нью-Йорк, 1954.- 116 с. Завантажити
7. Геополітичні орієнтири нової України Київ, 1999.- 20 с. Завантажити
8. Всеукраїнська трилогія у 2 т.- Том 1: Призначення України Київ: МАУП, 2007.- 336 с. Завантажити
9. Всеукраїнська трилогія у 2 т.- Том 2: Чорноморська доктрина. Чорноморський простір (атлас). Розподіл Росії Київ: МАУП, 2007.- 392 с. Завантажити
10. Бій за українську літературу. Київ, вічне місто Львів: Каменяр, 2012.- 278 с. Завантажити
11. Поезія Торонто, 1967.- 292 с. Завантажити
12. Козаки в Московії. Нотатник Львів: Червона калина, 1995.- 455 с. Завантажити
13. Вірую: вибрані вірші (передрук з видання 1938 р.) Львів: Каменяр, 2000.- 102 с. Завантажити
14. Ліки під ногами: про лікування рослинами (передрук з видання 1943 р.) К.: Україна, 1996.- 107 с. Завантажити

СТЕПАН БАНДЕРА
Праці про С. Бандеру
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Бандера С. Автобіографія (з передмовою Я.Стецька) Передрук з книги “Московські вбивці Бандери перед судом”.- Мюнхен: Українське видавництво, 1965.- С. 439-445. Завантажити
2. Мірчук П. Степан Бандера – символ революційної безкомпромісовости Нью-Йорк‒Торонто: ООЧСУ, 1961.- 159 с. Завантажити
3. Д. Чайковський (ред.) Московські вбивці Бандери перед судом (збірка матеріялів) Мюнхен: Українське видавництво, 1965.- 728 с. Завантажити
4. Полтава Л. Образ Степана Бандери в літературі і мистецтві Нью-Йорк: ООЧСУ, 1979.- 44 с. Завантажити
5. Ґой П. (ред.) Степан Бандера 1909-1959-1989 (збірка документів і матеріялів про вбивство Степана Бандери) Торонто, 1989.- 80 с. Завантажити
6. Збірка матеріялів Вбивство Степана Бандери Львів: Червона калина, 1993.- 357 с. Завантажити
7. о. Цар І. За що ми любимо Бандеру Львів, 1999.- 50 с. Завантажити
8. Сватко Я. Місія Бандери Львів: Галицька видавнича спілка.- 2003.- 64 с. Завантажити
9. Посівнич М. Варшавський акт обвинувачення Степана Бандери та товаришів Львів, 2005.- 204 с. Завантажити
10. Посівнич М. Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали Тернопіль: Астон, 2008.- 448 с. Завантажити
11. Посівнич М. Степан Бандера – життя, присвячене свободі Торонто‒Львів: Літопис УПА, 2008.- 110 с. Завантажити
12. Ковальчук В. Степан Бандера Київ, 2008.- 64 с. Завантажити
13. Коваль О. Степан Бандера Київ, 2009.- 146 с. (передрук з журнала “Крилаті” 1978 р.) Завантажити
14. Фаріон І. Степан Бандера ‒ практик, теоретик, містик націоналістичного руху Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009.- 32 с. Завантажити
15. Сергійчук В. Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки: у 3-х томах Київ, 2009.- Т.1-3. Завантажити
16 Спец. випуск газети до 80-ліття від дня створення ОУН і 100-ліття від дня народження С.Бандери Степан Бандера (1909-1959-2009) Гомін України.- 2009.- №35.- 32 с. Завантажити
17. Мизак Н. Степан Бандера – соборник святої волі (спогади і статті з часопису “Шлях Перемоги”) Чернівці‒Торонто: Прут, 2011.- 307 с. Завантажити
Праці С. Бандери
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном Мюнхен, 1948.- 69 с. Завантажити
2. Перспективи української революції Мюнхен: ОУН, 1978.- 641 с. Завантажити
Перспективи української революції (репринт з видання 1978 р.) Дрогобич: Відродження, 1998.- Завантажити

ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО
Праці про Я. Стецька
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Мельничук Б., Сагайдак М., Уніят В. Великий українець із Тернопілля. Ярослав Стецько: життєвий шлях Провідника ОУН Тернопіль: Астон, 2010.- 176 с. Завантажити
2. Спец. випуск газети до 100-ліття від дня народження Я.Стецька Ярослав Стецько (1912-2012) Гомін України.- 2012.- №38.- 36 с. Завантажити
3. Гурик М., Шумка М. Дискурс свободи у духовній та політичній спадщині Ярослава Стецька Грані.- 2013.- № 9.- С.28-35. Завантажити
Праці Я. Стецька
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Коли минає одне десятиліття На службі нації (альманах).- Париж.- 1938.- С.49-54. Завантажити
Визвольний шлях.- 1980.- №3.- С.264-269. Завантажити
2. Новий суспільний лад На службі нації (альманах).- Париж.- 1938.- С.55-62. Завантажити
3. Вся влада народам (із проблем визвольної революції народів) Визвольна політика.- 1947.- Ч.3.- С.1-12. Завантажити
4. Росія і Захід Визвольний шлях.- 1951.- №6.- С.5-7. Завантажити
5. Чи можлива перемога над Росією без світової війни? Визвольний шлях.- 1951.- №12.- С.9-15. Завантажити
6. На манівцях американської політики Визвольний шлях.- 1952.- №4.- С.4-7. Завантажити
7. Ідеї воюючої Батьківщини Визвольний шлях.- 1952.- №7.- С.1-4. Завантажити
8. В чому наша сила? Визвольний шлях.- 1952.- №9.- С.7-8. Завантажити
9. Тенденції американської і британської політики Визвольний шлях.- 1953.- №8.- С.5-9. Завантажити
10. Між миром а війною Визвольний шлях.- 1953.- №9.- С.1-3. Завантажити
11. Сучасний стан в СССР і його політика Визвольний шлях.- 1953.- №9.- С.4-8. Завантажити
12. Захід, Росія і українська визвольна справа Визвольний шлях.- 1953.- №10.- С.3-7. Завантажити
13. Рушійні кличі нашої боротьби Визвольний шлях.- 1955.- №2.- С.9-13. 1955.- №3.- С.50-52. ЗавантажитиЗавантажити
Причинки до суспільного мислення (збірка статей).- Ч.2.- 1991.- С.345-367. Завантажити
14. Вузлова проблема світової політики Большевизм і визвольна боротьба (збірка статей).- Мюнхен, 1957.- С.293-305. Завантажити
Причинки до суспільного мислення (збірка статей).- Ч.2.- 1991.- С.368-411. Завантажити
15. 30 червня 1941 р. – проголошення відновлення державности України (передмова Д.Донцова) Торонто, 1967.- 465 с. Завантажити
16. За ґратами (з переживань українського націоналіста-революціонера, в’язня польської тюрми) Визвольний шлях.- 1974.- №7-8.- С.835-866; Завантажити
1975.- №11.- С.1259-1267; Завантажити
1976.- №1.- С.83-89; Завантажити
1976.- №2.- С.195-200. Завантажити
17. Без національної революції немає соціяльної Визвольний шлях.- 1980.- №2.- С.131-137. Завантажити
18. Дві революції (збірка статей) Київ, 2013.- 32 с. Завантажити